O mnie
Monika Brzezińska-Okoń

Inspirację i kierunki poszukiwań czerpię z podejścia Gestalt, ukończyłam szkolenie w kwalifikowanej pomocy psychologicznej najpierw w Instytucie Terapii Gestalt wvKrakowie, w ramach Studium Specjalnego Socjoterapii oraz Rocznego Programu Edukacji w Zakresie Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej, potem w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie w ramach Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Oba instytuty są członkami International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE) i European Association for Gestalt Therapy (EAGT) międzynarodowych federacji zrzeszających ośrodki szkolące w zakresie terapii Gestalt.

Terapia Gestalt mówi o tym, że potrzeba wsparcia i pomocy leży w naturze człowieka, a bliski, pełen akceptacji i zrozumienia kontakt z drugą osobą, właściwy relacji terapeutycznej, umożliwia rozwiązanie trudności, odzyskanie sił psychicznych i rozwój. Terapeuta pomaga osobie w poszukiwaniu własnej drogi, pomaga uporządkować życiowe doświadczenia oraz zrozumieć te, które powodowały poczucie niespełnienia. Nie krytykuje, nie wyraża opinii. Prowadzi do podjęcia odpowiedzialności za własne życie.

Terapia Gestalt umożliwia nawiązanie bezpośredniego i wspierającego kontaktu, polegającego na towarzyszeniu i wspieraniu nabywania nowych satysfakcjonujących umiejętności, lepsze rozumienie siebie i innych, doświadczanie korektywnych emocji związanych z byciem w relacji terapeutycznej. Poprzez różnorodne, twórcze techniki pracy dotarcie do trudnych i często niezrozumianych, nieakceptowanych emocji utrudniających funkcjonowanie, które poprzez wspólną pracę z terapeutą stają się oswojone i pozwalają stawać się osobą w pełni. Każde dziecko jest dla mnie osobą zasługująca na miłość, szacunek i wsparcie pomimo doświadczanych trudności rozwojowych.

Przez cały okres swego doświadczenia zawodowego korzystam z superwizji pracy terapeutycznej z klientem indywidualnym i grupami jako sposobu lepszego rozumienia swojej pracy, relacji terapeutycznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przy wsparciu i obecności superwizora. Moje dotychczasowe doświadczenia to praca z superwizorami w ujęciu Gestalt, ujęciu psychodynamicznym i systemowym.

Decyzję o staniu się zawodową psychoterapeutką podjęłam w trakcie własnego rozwoju zawodowego i indywidualnych poszukiwań w drodze do „dobrego życia”, jest to dla mnie wyzwanie, możliwość lepszego rozumienia życia w jego egzystencjalnej całości, możliwość poznania i rozumienia siebie i osób mi najbliższych.

Prywatnie jestem matką Zosi, której towarzyszenie we wzrastaniu stanowi inspiracje dla pracy, lepszego rozumienia tej niezwykłej galaktyki, jaką jest dziecko, adolescent a potem osoba dorosła.

Monika Brzezińska-Okoń

GÓRA START

©2008-2014 Wykonanie: