Psychoterapia Gestalt
ul. Kopernika 34 lok. 14 C, Warszawa

Psychoterapia

 1. Psychoterapia skierowana jest do osób u progu dorosłości i dorosłych, które:
   
  1. chcą lepiej poznać i rozumieć siebie,
  2. mają problemy lub cierpią z powodu niskiego poczucia wartości,
  3. żyją w stresie,
  4. doświadczają kryzysów życiowych,
  5. doświadczają poczucia braku sensu życia lub nie potrafią znaleźć sobie celu w życiu,
  6. doświadczają depresji, poczucia izolacji związanych z indywidualną historią życia, dorastaniem w rodzinie dysfunkcjonalnej,
  7. potrzebują wsparcia psychologicznego po leczeniu specjalistycznym,
  8. chcą wchodzić w konstruktywne i zadowalające związki,
  9. chcą świadomie kierować swoimi wyborami.
    
CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt potwierdza, że Pani Monika Brzezińska-Okoń zdała egzamin potwierdzający wiedzę i kompetencje w zakresie psychoterapii Gestalt zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Terapii poprzez Ciało        Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt nadany Monice Brzezinskiej-Okoń przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt        Rekomendacja dla Moniki Brzezińskiej-Okoń jako Psychoterapeutki Gestalt w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej wystosowana przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt
EUROPEJSKI CERTYFIKAT GESTALT PSYHOTHERAPY Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt jest potwierdzeniem, że Monika Brzezińska-Okoń zakończyła szkolenia i posiada doświadczenie w terapii Gestalt, zgodnie z przepisami Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt

Monika Brzezińska-Okoń

GÓRA START

©2008-2014 Wykonanie: